Site Overlay

Regulamin konkursu „W obiektywie” Nowa odsłona

 1. Organizator Konkursu:
  Konkurs Fotograficzny „W obiektywie” (dalej zwany „Konkursem”) jest organizowany przez Radio FortyPlus.
 2. Cele Konkursu:
  Celem Konkursu jest promowanie pasji fotograficznej wśród słuchaczy i prezenterów Radia FortyPlus oraz tworzenie przestrzeni do dzielenia się swoimi twórczymi pracami.
 3. Tematyka Konkursu:
  a) Konkurs skupia się na różnych tematach fotograficznych, które będą ogłaszane co miesiąc przez organizatora. Temat miesiąca zostanie ogłoszony na antenie radia oraz na stronie internetowej.
 4. Uczestnictwo:
  a) Konkurs jest otwarty dla wszystkich słuchaczy i prezenterów Radia FortyPlus.
  b) Uczestnicy mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Konkursu w określonych terminach.
  c) Jedna osoba może przesłać maksymalnie pięć zdjęć na każdy temat. Liczy się kolejność zgłoszeń
  d) Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 5. Zgłaszanie prac:
  a) Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail konkursu [adres e-mail] w formie załączników w formacie JPEG.
  b) W treści e-maila należy podać następujące informacje:
  • Imię i nazwisko uczestnika lub Pseudonim
  • Numer kontaktowy (telefon)-opcjonalnie
  • Temat miesiąca
  • Krótki opis fotografii (opcjonalnie)
   c) Prace muszą być oryginalne, wykonane przez uczestnika i nie mogą naruszać praw autorskich innych osób.
 6. Terminy:
  a) Zgłoszenia na dany temat muszą być przesłane do maksymalnie 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego publikację zdjęć.
  b) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na antenie radia oraz na stronie internetowej
 7. Ocena prac:
  a) Prace zostaną oceniane przez jawne głosowanie na stronie radia
  b) Każdego dnia będzie można zagłosować maksymalnie dwa razy
 8. Wykorzystanie zdjęć:
  a) Uczestnicy zachowują prawa autorskie do swoich zdjęć.
  b) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych Konkursu oraz Radia FortyPlus, zachowując przy tym autorstwo uczestników.
 9. Zasady ogólne:
  a) Uczestnicy Konkursu akceptują regulamin.
  b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej.
  c) Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez organizatora.
 10. Kontakt:
  Wszelkie pytania i informacje dotyczące Konkursu można przesyłać na adres e-mail radiofortyplus@radio40plus.pl
 11. Postanowienia końcowe:
  a) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub jego zmiany w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.
  b) Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej radia oraz może zostać przesłany na życzenie uczestników.

Data: 6.10
Podpis organizatora: [Ewa9] – [Właściciel radia]

Radio FortyPlus