Site Overlay

Małgorzata Burjan

Kilka słów o...

kobieta przy mikrofonie
Małgorzata Burjan to utalentowana artystka pełniąca rolę instruktorki w Ośrodku Teatralnym Rondo. Jest także animatorką kultury i inicjatorką działań proekologicznych, co świadczy o jej wszechstronnych zainteresowaniach i zaangażowaniu społecznym. Ponadto, jest miłośniczką gry na bębnach djembe oraz wokalistką zespołu Strach przed Latem.
 
Jako aktywna artystka, Małgorzata Burjan prowadzi różnorodne warsztaty, w tym taniec intuicyjny, warsztaty teatralne, bębniarskie i relaksacyjne. Jest także inicjatorką warsztatów śpiewu intuicyjnego, gdzie poprzez muzykowanie i improwizację rytmem i głosem rozbudza kreatywność uczestników.
 
Jest również organizatorką otwartych warsztatów bębniarskich, skierowanych do osób powyżej 7 roku życia, bez górnej granicy wiekowej. W trakcie tych zajęć uczestnicy mają okazję do wspólnego muzykowania, nauki podstaw gry na djembe oraz tworzenia wspólnego rytmu poprzez śpiew i improwizację.
 
Dodatkowo, Małgorzata Burjan prowadzi terapeutyczne zajęcia śpiewu, które mają na celu uwolnienie ciała od napięć i udrożnienie komunikacji. Jej podejście skupia się na świadomym i swobodnym posługiwaniu się głosem, a „ładny” śpiew pojawia się naturalnie w procesie terapeutycznym. Warsztaty te są dedykowane osobom doświadczającym napięć w okolicach gardła, zablokowanego głosu, poszukującym własnego brzmienia oraz pragnącym świadomie i swobodnie posługiwać się swoim głosem. Małgorzata Burjan, jako doświadczona instruktorka, w atmosferze zabawy pomaga uczestnikom zbliżyć się do swojej mocy głosu, czerpiąc radość ze wspólnego współbrzmienia i eliminując negatywne przekonania na temat śpiewu. 
 

Posłuchaj naszego Artysty

Radio FortyPlus